jurko van veenendaal vocal coaching

“Music is the language of the spirit. It opens the secret of life bringing peace, abolishing strife.”  (Kahlil Gibran)


Sinds 2003 coacht Jurko zangers op het gebied van zangtechniek en liedinterpretatie.


Na het nader bestuderen van de EVTS methode ging Jurko zich naast zijn theatercarrière met de jaren intensiever richten op het lesgeven en combineerde hij in zijn lessen het doorgeven van zijn ervaring als uitvoerend (musical)zanger met zijn kennis van de EVTS methode.


Ademdruk, overspanning in de fysiek, onregelmatig vibrato en heesheid waren enkele van de stemproblemen die Jurko in zijn praktijk tegenkwam.


Zangers proberen in de praktijk vaak een gevoel van steun teweeg te brengen door manipulatie van de ademspieren. Prestatiedrang en ambitie zetten zich om in spieroriëntatie en dat leidt onontkoombaar tot onvrijheid van het strottenhoofd en daarmee tot onvrijheid in de stem. Op deze manier krijgt het zelforganiserend karakter van het strottenhoofd geen kans.


Jurko ging hierin op zoek naar meer vrijheid.


In deze zoektocht ontmoette hij in 2009 Ingrid Voermans, stempedagoge in de Lichtenberg methode. Hij maakte kennis met klankgeoriënteerd zingen en hiermee met de kunst van het Luisteren.


In de Lichtenberg methode wordt door middel van stimulaties de zelforganiserende natuur van het strottenhoofd gestimuleerd.


Er ontstaan nieuwe structuren in de klank en daarmee in de gehele waarnemingstoestand, de ademing en het lichaam. De coordinatie verfijnt.


Noch door fysieke kracht of andere sturingsprocessen van buitenaf kan deze coördinatie verfijnder geiniteerd worden.


Voor Jurko is de verfijnde kunst van het Luisteren nu het uitgangspunt als zanger en in het werk als vocal coach.


Voor meer informatie…Neemt u gerust contact op.                                                                                         Beeld: Falk Wegner


Webdesign by Fishtank Media
Copyright 2015, Jurko van Veenendaal